FLC Thanh Hoa

  • Sân vận động Thanh Hóa
  • Capacidad: 14000
  • Asistencia media: 0