Than Quang Ninh

  • Sân vận động Cửa Ông (Cua Ong Stadium)
  • Capacidad: 15000
  • Asistencia media: 0