Long An

  • Sân vận động Long An (Long An Stadium)
  • Capacidad: 19975
  • Asistencia media: 0