Khatoco Khanh Hoa

  • Sân vận động 19 tháng 8 (Nha Trang Stadium)
  • Capacidad: 25000
  • Asistencia media: 0