Phạm Đình Phước

  • Nombre completo: Đình Phước Phạm
  • Posición: Defensa
  • Nacionalidad:Vietnam