SÂN VẬN ĐỘNG THIÊN TRƯỜNG (THIEN TRUONG STADIUM) NAM ĐỊNH (NAM DINH)

Nam Dinh
2003

Actualidad

Tipo de césped césped natural
Capacidad 30000