SÂN VẬN ĐỘNG VINH (VINH STADIUM) VINH

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Actualidad

Tipo de césped césped natural
Capacidad 25000