FK Zenit St. Petersburg U19

FK Zenit St. Petersburg U19

Equipo tipo Zenit

  • Competición:
  • UEFA Youth League
  • Sistema:
  • 4-4-2 (4)
  • 4-3-3 (1)
  • 4-2-3-1 (1)

UEFA Youth League - 4-4-2 (4)

86 N. Rybikov
40 I. Vakhaniya
50 V. Molchan
63 M. Smirnov
53 A. Sandrachuk
81 K. Shchetinin
64 K. Kravtsov
37 V. Simutenkov
58 R. Nogtev
65 M. Bachinskiy
92 D. Shamkin

UEFA Youth League - 4-3-3 (1)

71 D. Odoevskiy
40 I. Vakhaniya
50 V. Molchan
87 D. Prokhin
63 M. Smirnov
64 K. Kravtsov
92 D. Shamkin
37 V. Simutenkov
81 K. Shchetinin
47 K. Kosarev
58 R. Nogtev

UEFA Youth League - 4-2-3-1 (1)

86 N. Rybikov
63 M. Smirnov
94 D. Khotulev
57 G. Zakharov
40 I. Vakhaniya
37 V. Simutenkov
39 V. Khubulov
46 N. Simdyankin
79 G. Karginov
47 K. Kosarev
65 M. Bachinskiy