Shanghai Shenxin FC

Shanghai Shenxin FC

Equipo tipo Shenxin

  • Competición:
  • CSL
  • Sistema:
  • 4-5-1 (9)
  • 4-4-2 (8)
  • 4-2-3-1 (8)
  • 4-3-3 (4)
  • 5-4-1 (1)

CSL - 4-5-1 (9)

14 Zhang Yinuo
2 Hu Mingfei
26 Johnny
29 Huang Wei
12 Sun Kai
0 Wu Yizhen
0 M. Barrantes
8 Chi Zhongguo
16 Yu Tao
7 Yang Jiawei
0 D. Chima

CSL - 4-4-2 (8)

14 Zhang Yinuo
2 Hu Mingfei
26 Johnny
17 Lim You-Hwan
5 Jiang Jiajun
0 Wu Yizhen
16 Yu Tao
18 Ye Chongqiu
7 Yang Jiawei
11 Everton
0 D. Chima

CSL - 4-2-3-1 (8)

14 Zhang Yinuo
12 Sun Kai
26 Johnny
17 Lim You-Hwan
5 Jiang Jiajun
8 Chi Zhongguo
18 Ye Chongqiu
7 Yang Jiawei
10 Zé Love
30 Chen Wei
0 D. Chima

CSL - 4-3-3 (4)

25 Zhang Xunwei
5 Jiang Jiajun
29 Huang Wei
17 Lim You-Hwan
12 Sun Kai
16 Yu Tao
8 Chi Zhongguo
7 Yang Jiawei
11 Everton
10 Zé Love
0 D. Chima

CSL - 5-4-1 (1)

14 Zhang Yinuo
29 Huang Wei
26 Johnny
30 Chen Wei
5 Jiang Jiajun
2 Hu Mingfei
0 M. Barrantes
8 Chi Zhongguo
16 Yu Tao
7 Yang Jiawei
0 D. Chima