Panathinaikos FC

Panathinaikos FC

Equipo tipo Panathinaikos

 • Competición:
 • Super liga
 • Amistosos
 • Sistema:
 • 4-2-3-1 (14)
 • 4-3-3 (4)
 • 4-4-1-1 (3)
 • 4-4-2 (2)
 • 4-1-4-1 (2)
 • 5-3-2 (1)
 • Sistema:
 • 4-3-3 (2)
 • 4-2-3-1 (2)

Super liga - 4-2-3-1 (14)

1 S. Dioudis
3 E. Insúa
44 A. Poungouras
5 B. Schenkeveld
2 M. Johansson
21 D. Kourmpelis
8 C. Donis
39 T. Chatzigiovanis
19 G. Zahid
18 I. Bouzoukis
9 F. Macheda

Super liga - 4-3-3 (4)

1 S. Dioudis
3 E. Insúa
44 A. Poungouras
5 B. Schenkeveld
2 M. Johansson
26 A. Tuhami
21 D. Kourmpelis
18 I. Bouzoukis
39 T. Chatzigiovanis
9 F. Macheda
19 G. Zahid

Super liga - 4-4-1-1 (3)

1 S. Dioudis
3 E. Insúa
44 A. Poungouras
5 B. Schenkeveld
2 M. Johansson
39 T. Chatzigiovanis
21 D. Kourmpelis
8 C. Donis
18 I. Bouzoukis
19 G. Zahid
99 A. Kampetsis

Super liga - 4-4-2 (2)

1 S. Dioudis
3 E. Insúa
5 B. Schenkeveld
44 A. Poungouras
2 M. Johansson
39 T. Chatzigiovanis
19 G. Zahid
8 C. Donis
26 A. Tuhami
9 F. Macheda
17 U. Bech

Super liga - 4-1-4-1 (2)

1 S. Dioudis
3 E. Insúa
44 A. Poungouras
5 B. Schenkeveld
2 M. Johansson
21 D. Kourmpelis
39 T. Chatzigiovanis
8 C. Donis
19 G. Zahid
18 I. Bouzoukis
9 F. Macheda

Super liga - 5-3-2 (1)

1 S. Dioudis
24 T. Mavromatis
44 A. Poungouras
4 D. Kolovetsios
3 E. Insúa
2 M. Johansson
8 C. Donis
19 G. Zahid
18 I. Bouzoukis
39 T. Chatzigiovanis
9 F. Macheda

Amistosos - 4-3-3 (2)

1 S. Dioudis
3 E. Insúa
44 A. Poungouras
4 D. Kolovetsios
2 M. Johansson
19 G. Zahid
26 D. Kolovos
8 C. Donis
39 T. Chatzigiovanis
9 F. Macheda
12 I. Chatzitheodoridis

Amistosos - 4-2-3-1 (2)

1 S. Dioudis
3 E. Insúa
44 A. Poungouras
4 D. Kolovetsios
2 M. Johansson
19 G. Zahid
8 C. Donis
12 I. Chatzitheodoridis
26 D. Kolovos
39 T. Chatzigiovanis
9 F. Macheda

Palmarés